ทุกวันนี้ มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่อยากจะมีชีวิตที่สุขสบาย ถึงแม้จะไม่ถึงขั้นเศรษฐี แต่ก็ไม่อยากมีชีวิตที่ต้องระทมทุกข์อยู่กับการเป็นหนี้สิน แต่จะมีสักกี่คนที่ทำได้ตามความฝัน

เป็นเรื่องน่าแปลกที่การค้นหาเส้นทางสู่ความมั่งคั่งของแต่ละคนนั้นดูจะเป็นเรื่องยาก และห่างไกลเสียเหลือเกิน ทั้งๆที่ในโลกยุคข้อมูล-ข่าวสารอย่างในปัจจุบัน สื่อมวลชนได้เข้ามามีบทบาทอย่างสูงในการเผยแพร่ข้อมูล-ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ภายใต้สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ บรรดาผู้ประกอบการต่างพยายามที่จะโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ ให้กับผู้บริโภค เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการใช้จ่าย

ถึงแม้ในระยะหลังๆ จะเริ่มมีกระแสความตื่นตัวในเรื่องของการวางแผนทางการเงิน เพื่อสร้างความมั่งคั่งมากขึ้น แต่บรรดาสถาบันทางการเงินส่วนใหญ่ก็มุ่งเน้นการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของตัวเองเป็นหลัก มากกว่าการนำเสนอทางเลือกในการลงทุน

ท่ามกลางกระแสเชี่ยวกรากของการแข่งขันทางธุรกิจดังกล่าว อะไรคือปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจลงทุนที่เหมาะสมสำหรับแต่ละคน

เพราะเหตุนี้ Money Mart จึงเกิดขึ้น ด้วยแนวคิดที่จะเสนอตัวเป็นตัวกลาง ในการรวบรวมและกลั่นกรองข้อมูล เพื่อชี้แนวทางในการตัดสินใจให้กับนักลงทุน เพื่อให้สะดวกและง่ายขึ้น ภายใต้แนวคิด ของการเป็นสื่อกลาง “แหล่งซื้อแหล่งขาย มากมายความรู้ คู่ใจนักลงทุน”

www.moneymartthai.com คือ ส่วนหนึ่งของ ความพยายามที่จะทำหน้าที่ในการนำรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเงินๆทองๆที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของไทย โดยนอกเหนือจากข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง เศรษฐกิจและการลงทุนแล้ว เรายังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญเรื่องเงินๆทองๆมาร่วมเป็น Guru ที่จะช่วยจุดประกาย และให้ความรู้ในเรื่องของการบริหารเงินส่วนบุคคล ให้กับสมาชิกที่สนใจ

ขณะเดียวกัน เรายังมีแนวคิดในการผลิตสื่อในด้านอื่นๆ ผ่าน Social Media Network สื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การเสริมสร้างวัฒนธรรมการออมและลงทุนให้หยั่งรากลึกลงในสังคมไทย