DAILY RECOMMENDATION
เรียกดูหัวข้อในหมวดนี้ 
เฟซบุ๊คเปิดทางเลือกเพศได้มากขึ้น
ที่มา กรุงเทพธุรกิจ - 14 ก.พ. 57

ครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรก ที่เฟซบุ๊คจะเปิดทางให้ผู้ใช้บริการสามารถระบุเพศตัวเองได้มากกว่าเพศหญิง หรือชาย โดยเปิดบริการนี้ให้กับสมาชิกในสหรัฐเป็นประเทศแรก ผู้ใช้งานสามารถเลือกใส่ข้อมูลเพศของตัวเอง มีให้เลือกมากถึง 10 แบบ รวมถึง ข้ามเพศ เปลี่ยนได้ และ 2 เพศ

เฟซบุ๊ค ระบุว่า ได้ร่วมมือกับองค์กรคนรักร่วมเพศ และข้ามเพศ ในการกำหนดทางเลือก สำหรับการระบุเพศสภาพของผู้ใช้งาน ทั้งยังอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดผู้ที่จะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับเพศของตัวเองได้ด้วย โดยชี้ว่า เพื่อลดปัญหาที่ผู้ใช้งานอาจต้องเผชิญจากสังคม ในการระบุเพศตัวเองอย่างเปิดเผย

จนถึงขณะนี้ เฟซบุ๊ค สมาชิกเฟซบุ๊คร่วม 1,230 ล้านคน สามารถเลือกเพศได้เฉพาะเพศหญิง หรือชายเท่านั้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่เฟซบุ๊คกำหนดให้ต้องกรอกไว้ในประวัติของผู้ใช้แต่ละราย ในขณะที่ผู้ใช้บริการของกูเกิล พลัส เครือข่ายสังคมที่เป็นคู่แข่งกัน สามารถเลือกกำหนด "อื่นๆ" ในการระบุเพศของตัวเอง