DAILY RECOMMENDATION
เรียกดูหัวข้อในหมวดนี้ 
บอร์ด รฟม.ไฟเขียวขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ระยะละ 1-2 บาท เริ่ม 3 ก.ค. 57 ชี้ทำตามสัมปทาน
ที่มา ผู้จัดการออนไลน์ - 22 ก.พ. 57

 ราคาเริ่มต้น 16 บาท ขึ้นได้ 1 สถานี แต่ 2 สถานีจ่ายเพิ่มจาก 18 เป็น 19 บาท เป็นต้น เริ่ม 3 ก.ค. 57 เตรียมชงคมนาคมเสนอ ครม.อนุมัติ คาดไม่มีปัญหา ทำตามสัญญา ไม่งั้นเสี่ยงถูกเอกชนฟ้อง พร้อมเสนอบอร์ด 20 ก.พ.นี้ยกระดับกองพัฒนาพื้นที่ และตั้งหน่วยธุรกิจดูแลตั๋วร่วม
       
       นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟม. ที่มีนางสาวรัชนี ตรีพิพัฒน์กุล เป็นประธานเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายเฉลิมรัชมงคล ซึ่งเป็นไปตามสัญญาสัมปทานที่กำหนดให้มีการปรับราคาค่าโดยสารทุกๆ 2 ปี ตามดัชนีผู้บริโภค (CPI) โดยในปีนี้จะครบกำหนดตามสัญญาสัมปทาน หลังจากมีการปรับอัตราค่าโดยสารไปเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 โดยในครั้งนี้จะปรับอัตราค่าโดยสารจากเดิมที่เรียกเก็บในปัจจุบันอัตรา 16-40 บาท เป็น 16-42 บาท โดยราคาเริ่มต้นแรกเข้าระบบยังอยู่ที่ 16 บาทเท่าเดิม ส่วนระยะอื่นๆ ปรับขึ้นระยะละ 1-2 บาท
       
       สำหรับอัตราค่าโดยสารที่ปรับขึ้นใหม่มีดังนี้ ระยะทาง 0-1 สถานี ราคา 16 บาทตามเดิม 2 สถานี ปรับขึ้นเป็น 19 บาท จากเดิม 18 บาท 3 สถานี ปรับขึ้นเป็น 21 บาท จากเดิม 20 บาท 4 สถานี ปรับขึ้นเป็น 23 บาท จากเดิม 22 บาท 5 สถานี ปรับขึ้นเป็น 26 บาท จากเดิม 25 บาท 6 สถานี ปรับขึ้นเป็น 28 บาท จากเดิม 27 บาท 7 สถานี ปรับขึ้นเป็น 30 บาท จากเดิม 29 บาท 8 สถานี ปรับขึ้นเป็น 33 บาท จากเดิม 31 บาท 9 สถานี ปรับขึ้นเป็น 35 บาท จากเดิม 34 บาท 10 สถานี ปรับขึ้นเป็น 37 บาท จากเดิม 36 บาท 11 สถานี ปรับขึ้นเป็น 40 บาท จากเดิม 38 บาท และ 12-17 สถานี ปรับขึ้นเป็น 42 บาท จากเดิม 40 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป
       
       โดยหลังจากนี้ รฟม.จะต้องนำรายละเอียดการปรับขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เสนอไปที่กระทรวงคมนาคมเพื่อนำเรื่องเสนอต่อเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขออนุมัติ ซึ่งจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 3 มิถุนายน 2557 เนื่องจากตามกฎหมาย รฟม.จะต้องประกาศอัตราค่าโดยสารใหม่ให้ประชาชนทราบก่อนดำเนินการปรับขึ้นราคาเป็นระยะเวลา 1 เดือน ทั้งนี้คาดว่าขั้นตอนการเสนอขออนุมัติจาก ครม.จะไม่เป็นปัญหา เพราะเป็นไปตามสัญญาสัมปทาน เพราะหากไม่ให้ปรับขึ้นราคาอาจถูกเอกชนผู้รับสัมปทานฟ้องร้องได้
       
       อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ (20 ก.พ.) จะมีการประชุมบอร์ด รฟม.ซึ่งจะมีการเสนอเรื่องการขอปรับโครงสร้าง รฟม. โดยเสนอปรับยกระดับกองพัฒนาพื้นที่ กองจัดซื้อ และกองทรัพยากรบุคคล ขึ้นเป็นฝ่ายพัฒนาพื้นที่ ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายทรัพยากรบุคคล เนื่องจากมีภาระหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น รวมถึงต้องมีการปรับส่วนอื่นขึ้นมาตามความเหมาะสม นอกจากนี้จะเสนอตั้งหน่วยธุรกิจ 1 หน่วยขึ้นมารองรับการดำเนินการเรื่องระบบตั๋วร่วม โดยให้ขึ้นตรงต่อผู้ว่าฯ รฟม. เพื่อให้มีการดำเนินการรวดเร็ว