DAILY RECOMMENDATION
 
( 20 ก.ย. 54 )
ไม่สะดวก ไม่จน

ปัจจัยสำคัญของการดำรงชีวิตถูกปรับเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่ง เมื่อมีการใช้คำศัพท์ต่างชาติเข้ามาเปรียบเทียบ ประกอบไปด้วย 4C คือ บัตรเครดิต (Credit Card) รถยนต์ (Car)  โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Phone) และ ที่อยู่อาศัยแบบรังนกกระจอก หรือ คอนโดมิเนียม (Condominium)...

  >>>
( 15 ก.ย. 54 )
เต้ย เก็งกำไรทองคำ-คอนโด เวฟภาษีด้วย LTF-RMF

เต้ย จะนำเงินที่หาได้ด้วยตัวเองเก็บออมไว้หลากหลายรูปแบบ เพื่อเป็นการกระจายการลงทุนไปในตัว โดยอันดับแรกจะเข้าไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรืออาร์เอ็มเอฟ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือแอลทีเอฟ เพราะสองกองทุนนี้จะนำไปลดหย่อนภาษีได้ ...

  >>>
( 15 ก.ย. 54 )
10 อาชีพเกิดใหม่ ทำเงินแห่งปี

ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปพร้อมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว... ยิ่งมีช่องทางสื่อสารใหม่อย่างอินเทอร์เน็ตเข้ามา ความจำเป็นในการจ้างคนเข้ามาพัฒนาจัดการก็ยิ่งมีมากขึ้น...ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จึงมีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย...

  >>>
( 15 ก.ย. 54 )
สะท้อนความคิด ผู้หญิง เรื่องหลักทรัพย์

"อ้อ" ศศินา  วิมุตตานท์ ...การเลือกซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย ต้องตั้งวัตถุประสงค์ว่าซื้อเพื่ออะไร จะใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อการลงทุน รวมถึงทำเลที่ตั้งของรายการทรัพย์ที่ธนาคารมีจะสอดคล้องกับที่เราดูไว้หรือไม่...

  >>>
( 15 ก.ย. 54 )
มิ้นท์ มาลีวัลย์ เจมีน่า อุ่นใจกับการทำประกันชีวิต

เราต้องมีการวางแผนเรื่องของการใช้จ่ายเงินให้ดี เพื่อให้มีเงินไว้ใช้ยามเกษียณ จึงต้องมีการเตรียมตัวในเรื่องของการออม มากกว่าในอาชีพที่มีความมั่นคงอย่างเช่น งานข้าราชการ ซึ่งอันดับแรกที่จะให้ความสำคัญเลยคือ การทำประกันชีวิต และประกันสุขภาพ...

  >>>
( 14 ก.ย. 54 )
อะไร อะไร ก็ เกาหลี !

ไม่ว่าสินค้านั้นๆจะผลิตในเกาหลีหรือในไทย หากถ้าสินค้านั้นถูกผูกเข้าไปอยู่กับความงามแบบเกาหลีเสียแล้ว ผู้บริโภคก็เชื่อว่าตนได้บริโภคสินค้าแบบเกาหลี และความงามแบบเกาหลี ผ่านการบริโภคสินค้านั้นๆ...

  >>>
( 1 ก.ย. 54 )
เรื่องของทอง

ปัจจัยที่ทำให้ทองคำเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกก็คือ...เป็นสิ่งที่มีคุณภาพและคุณลักษณะที่ไม่แตกต่างกันไม่ว่าจะมาจากแหล่งใด...มีค่าในตัวของมันเอง... สามารถนำไปใช้ในการทำเครื่องใช้ เครื่องประดับ วงการรอุตสาหกรรม จนถึงโครงการอวกาศ...

  >>>
( 1 ก.ย. 54 )
โกโก้ รองมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2011 แบ่งเงินค่าขนมฝากแบงก์ทุกวัน

การออมเงินถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกับเราในอนาคต ถ้าเรามีน้อยก็ออมน้อย มีมากก็ออมมาก มันก็จะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ เช่น ถ้าเราออมวันละ 1บาท ทุกวัน ปีหนึ่งเราก็จะมีเงินแล้ว 365บาท ซึ่งมันอาจจะดูน้อยแต่ถ้าในยามจำเป็นและยามฉุกเฉินแล้วเราจะเห็นคุณค่าของมันขึ้นมาทันที...

  >>>
( 31 ส.ค. 54 )
ถึงเวลา...ซื้อกองทุนอสังหาฯเข้าพอร์ต

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ น่าจะเป็นการลงทุนที่เหมาะสมกว่า สำหรับนักลงทุนที่คิดว่าการลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงสูงแต่ขณะเดียวกันก็ยังอยากได้ผลตอบแทนสม่ำเสมอและสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ ทั้งนี้เพราะส่วนใหญ่จ่ายเงินปันผลทุกไตรมาสในอัตรา 7-10%ต่อปีของราคาตลาด...

  >>>
( 23 ส.ค. 54 )
เพชร ใน พอร์ต ! ลงทุนในเพชร...

2-3 ปีที่ผ่านมา การลงทุนในเพชรเพิ่มสูงขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องของราคาเพชรเพิ่มขึ้นมาก... ในช่วงของปลายปีที่แล้ว จนถึงตอนนี้ราคาเพชรปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้คนที่สนใจ เห็นว่าการลงทุนในเพชรมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากจริงๆ ...

  >>>