ห้องความรู้บัวหลวง
เรียกดูทุกหมวด 
การเตรียมตัวก่อนวัยเกษียณเ
ทุกคนสามารถเตรียมความพร้อมได้ ด้วยการวางแผนที่ดี ทั้งในด้านการวางแผนการเงินและการวางแผนด้านการใช้ชีวิตในช่วงวัยเกษียณ การกำหนดเป้าหมายในสิ่งต่างๆ เหล่านี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายในปัจจุบันและที่คาดการณ์ในอนาคต   >>>
ได้เวลาของหุ้นกู้
ที่ผ่านๆมา หลายคนหนีเงินฝากออมทรัพย์หรือฝากประจำ ด้วยการเอาไปซื้อตั๋วแลกเงิน (B/E) ที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าเกือบๆ 0.5% หรืออาจจะมากกว่านั้น แต่มาถึงปัจจุบัน ท่านที่เป็นลูกค้าตั๋วแลกเงินคงสงสัยว่าตั๋วเหล่านี้หายไปไหนหรือทำไมพนักงานธนาคารจึงไม่ค่อยมาเสนอขายเหมือนก่อน  >>>
ทำความรู้จัก CFP
ใบอนุญาติวิชาชีพนักวางแผนการเงินไทย หรือ CFP กำลังเป็นที่พูดถึงในแวดวงสถาบันการเงินไทย เนื่องจากเป็น License ใหม่ในบ้านเรา ประกอบกับความเชื่อที่ว่าการปฏิบัติตามแผนการเงินที่ดีจะช่วยทุกคน ทุกครอบครัว สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่เหมาะสมตามที่ต้องการได้ จึงมีความสนใจที่จะแสวงหาความรู้เรื่องการวางแผนการเงินที่ทำได้จริงและมีมาตฐานอย่าง CFP เกิดขึ้น  >>>
กองทุนรวมกับ ภงด.90
ฤดูกาลยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาถึงแล้ว พร้อมกับคำถามมากมายในการกรอกแบบ ภงด. โดยเฉพาะ ภงด.90 ที่ซับซ้อนกว่า ภงด.91 ที่ผ่านมามนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ก็จะยื่นแบบ ภงด.91 ที่คุ้นเคยตามรายได้เงินเดือน 40(1) แต่ปีนี้เสียงจากธุรกิจกองทุนรวมกลับบอกกว่า “คุณขายคืน LTF ในปีที่แล้ว อย่าลืมเอากำไรที่ได้ไปกรอกใน ภงด.90 นะครับ” ทำให้เกิดคำถามคาใจ ข้อสงสัยชวนปวดหัวมากมาย   >>>
สถานการณ์ประเภทกองทุนรวมที่สำคัญวันนี้
มีคำถามเกิดขึ้นมากมายในสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ โดยเฉพาะที่ว่าจะลงทุนในกองทุนรวมแต่ละประเภทอย่างไรดี  >>>