การลงทุน
เรียกดูทุกหมวด 
คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในหุ้น ตอนที่ 4 (1/2)
หลังจากเข้าใจลักษณะเฉพาะตัวของหุ้นผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น รวมถึงตรวจเช็กความพร้อมของตัวเองเรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทุนก็ต้องศึกษาและทำความเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ของการลงทุนในหุ้น ซึ่งมี 6 ขั้นตอน ดังนี้  >>>
คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในหุ้น ตอนที่ 3
“หุ้น” เป็นตราสารที่กิจการออกให้แก่ผู้ถือ เพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการ โดยผู้ถือหุ้นจะมีฐานะเป็น “เจ้าของกิจการ” ซึ่งจะมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีสิทธิ์ในทรัพย์สินและรายได้ของกิจการ รวมทั้งมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ  >>>
คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในหุ้น ตอนที่ 2
อยากรู้หรือไม่... คุณรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน ลองมาตอบแบบสอบถามง่ายๆ หาระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวคุณกัน  >>>
คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในหุ้น ตอนที่ 1
คุณเคยฝันอย่างนี้บ้างไหม? อยากมีเงินเก็บไว้ใช้ตอนแก่สบายๆ อยากแพ็กกระเป๋าไปเที่ยวเมื่อไหร่ก็ได้ อยากถอยรถสปอร์ตสุดเท่มาขับโฉบเฉี่ยวซักคัน อยากมีเงินเก็บซักสิบล้าน อยากส่งลูกไปเรียนต่อต่างประเทศ อยากมีบ้านหลังใหญ่ๆ หรือคอนโดฯ ริมทะเล  >>>
จิตวิทยากับการลงทุน (2)
ในครั้งก่อนได้แนะนำให้นักลงทุนรู้จักกับ Behavioral Finance ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการนำหลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้กับกระบวนการตัดสินลงทุนไปพอสังเขป ในครั้งนี้จะขอนำเสนอพฤติกรรมการลงทุนที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนแบบอื่นๆ เพื่อขยายขอบเขตความเข้าใจใน Behavioral Finance มากขึ้น  >>>