ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
ชี้แบงก์ไทยปึ้กเหนือชั้นบาเซิล3
ที่มา ข่าวสดออนไลน์ - 3 พ.ค. 55

นางสาลินี วังตาล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในอนาคตหากสถาบันการเงินไทยต้องก้าวเข้าสู่หลักเกณฑ์การกำกับดูแลตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ฉบับ 3 หรือบาเซิล 3 เชื่อว่าธนาคารพาณิชย์ไทยจะมีความแข็งแกร่งมากพอ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้หลักเกณฑ์บาเซิล 3 ยังอยู่ระหว่างหารือร่วมกัน ภายใต้ 3 หลักการสำคัญ คือ1.การดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำ และสภาพคล่อง ซึ่งยังมีข้อกังขากันระหว่างประเทศสมาชิกบาเซิลทั่วโลก เกี่ยวกับการตั้งสำรองสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นถึง 30% เป็นอุปสรรคต่อการปล่อยสินเชื่อของธนาคารในแถบอาเซียนที่มีภาวะเศรษฐกิจขยายตัวดี จากหลักการเดิมกำหนดไว้เพียง 6% ขณะที่ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ได้ตั้งสำรองไว้เกินถึงระดับ 10% 2.การบริหารความเสี่ยง และ 3.การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน นอกจากนี้ ยังมีการทดสอบแผนรองรับสภาวะวิกฤตยามเกิดอุบัติเหตุทางเศรษฐกิจขึ้น จนทำให้หนี้ด้อยคุณภาพเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วว่าธนาคารพาณิชย์ไทยจะมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเพียงพอหรือไม่ ซึ่งพบว่าธนาคารพาณิชย์ไทยมีเงินสำรองกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่สามารถนำออกมาใช้ได้ทันที