ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
ธ.ก.ส.ชี้จำนำข้าวส่อเจ๊งกว่า2หมื่นล้าน
ที่มา ข่าวสดออนไลน์ - 3 พ.ค. 55

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.อยู่ระหว่างการประเมินตัวเลขทางบัญชีเพื่อปิดโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/2555 โดยเบื้องต้นพบว่า มีจำนวนข้าวเปลือกที่เข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศแล้ว 6.8 ล้านตัน แต่ยังไม่รวมข้าวเปลือกจากพื้นที่ภาคใต้ที่รอการเก็บเกี่ยวและเข้าร่วมโครงการวันที่ 1 ก.ค.-31 ต.ค.2555 โดยราคาที่เปิดรับจำนำตามนโยบายรัฐบาล 15,000 บาทต่อตันนั้น สูงกว่าราคาตลาดอยู่ประมาณ 2,500-3,000 บาทต่อตันข้าวเปลือก จึงประมาณการเบื้องต้นว่า โครงการรับจำนำข้าวนาปีครั้งนี้จะขาดทุนประมาณ 17,000-20,400 ล้านบาท'คณะกรรมการที่ปิดบัญชีได้ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง และจะมีการประชุมต่อเนื่องอีก 2 ครั้งเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ หากได้ข้อสรุปแล้วว่าการดำเนินโครงการ ดังกล่าวได้ผลการขาดทุน ธ.ก.ส. จะรายงานคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อรับทราบ ก่อนเสนอให้สำนักงบประมาณรับหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณมาชดเชยต่อไป โดยในโครงการนี้ที่ผ่านมา ธ.กส.ได้ใช้เงินไปแล้ว 116,000 ล้านบาท' นายลักษณ์กล่าวนายลักษณ์กล่าวว่า รัฐบาลอยู่ระหว่างจัดสรรเงินคืนให้กับ ธ.ก.ส. จากการดำเนินการโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรตามนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่ปี 2547 ที่ผ่านมา กว่า 13 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 166,000 ล้านบาท ซึ่งล่าสุดธ.ก.ส.ได้จัดทำรายละเอียดเสนอให้กับกระทรวงการคลังตั้งงบประมาณชดเชยให้ ธ.ก.ส. ภายใน 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555-2559อย่างไรก็ตาม นอกจากข้าวนาปี วงเงิน 116,000 ล้านบาทที่ธ.ก.ส. รับภาระชั่วคราว รัฐบาลได้มอบหมายให้ ธ.ก.ส.ช่วยเหลือราคาพืชผลการเกษตรของเกษตรกรเพิ่มเติมในส่วนของมันสำปะหลังวงเงิน 13,000 ล้านบาท ยางพารา 15,000 ล้านบาท และข้าวนาปรังวงเงิน 15,000 ล้านบาท รวมทั้งพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ที่อาจมีราคาตกต่ำ โดยคาดว่าวงเงินที่ต้องใช้ทั้งหมดในการดูแลราคาพืชผลทางการเกษตรในปีนี้เท่ากับ 269,160 ล้านบาทซึ่งเป็นวงเงินตามที่ครม.ได้อนุมัติให้กู้เงินมาใช้ในโครงการรับจำนำข้าว