ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
ชงเงินกู้ให้ธอส.เยียวยาน้ำท่วม
ที่มา ข่าวสดออนไลน์ - 29 พ.ค. 55

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 29 พ.ค. กระทรวงการคลังจะขออนุมัติให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กู้เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อนำไปใช้กู้ยืมแก่ ผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 วงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดการกู้เงินตามประกาศของธปท.ทั้งนี้ กระทรวงการคลังรายงานว่าในปี 2554 ไทยประสบอุทกภัยอย่างร้ายแรง ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สถานประกอบการ โครงสร้างพื้นฐาน ผลผลิตและการประกอบการในภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง รัฐบาลจึงออก พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เพื่อเป็นการเยียวยา บรรเทาผลกระทบ ตลอดจนช่วยฟื้นฟูความเสียหาย ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) โดยให้ธปท.มีอำนาจเฉพาะคราวในการให้สถาบันการเงินกู้ยืมเงิน ซึ่งมีเงื่อนไขผ่อนปรน (ซอฟต์โลน) เพื่อให้สถาบันการเงินนำไปใช้ในการให้สินเชื่อแก่ประชาชนและเอสเอ็มอีที่ได้รับความเสียหายและผลกระทบจากอุทกภัยต่อไปในอัตราดอกเบี้ยต่ำ