ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
อนุมัติรฟท.-ขสมก.กู้หมื่นล.เสริมฐานะ
ที่มา ไทยโพสต์ - 6 มิ.ย. 55

ครม.ไฟเขียว รฟท.- ขสมก.ก่อหนี้ล็อตใหม่ เสริมสภาพคล่องเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการ
นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เรื่องการขออนุมัติกู้เงินสำหรับใช้ในการดำเนินการของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) วงเงิน 6,923 ล้านบาท ตาม พ.ร.บ.การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 มาตรา 39 วรรค 4 ทั้งนี้เนื่องจากรายได้จากการดำเนินงานของ รฟท. ในปีนี้ลดลงจาก 9,767 ล้านบาท เหลือ 8,979 ล้านบาท จากผลกระทบของน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ส่งผลให้การใช้จ่ายชะลอตัวลง และภาคเอกชนในธุรกิจขนส่งมีการแข่งขันกันมากขึ้น เพื่อให้กิจการสามารถดำเนินต่อไปได้ เป็นผลให้รายได้จากค่าโดยสารและการขนส่งสินค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รวมทั้ง รฟท.ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ รวมถึงภาระในการชำระหนี้เงินกู้ที่กู้มาใช้จ่ายในการดำเนินการและการลงทุน จึงทำให้ขาดเงินสดหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินการและลงทุน การจ่ายบำเหน็จ บำนาญ และการชำระหนี้เงินกู้ในปีงบประมาณ 2555 วงเงิน 6,923 ล้านบาท จึงมีความจำเป็นต้องกู้เงินดังกล่าว
นอกจากนี้ ในส่วนที่ ครม. เสนอให้มีการพิจารณาปรับค่าโครงสร้างค่าโดยสารนั้น ขณะนี้ รฟท.ได้นำเสนอคณะกรรมการ รฟท.พิจารณาการปรับโครงสร้างค่าโดยสารแล้ว โดยคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ รฟท. ไปพิจารณาจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม จึงส่งผลให้ยังไม่สามารถปรับโครงสร้างอัตราค่าโดยสารให้แล้วเสร็จได้ในขณะนี้ โดยเรื่องนี้กระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้ รฟท.เร่งพิจารณาโดยเร็ว และนำมาเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาภายในเดือนมิถุนายนนี้ ก่อนประกาศใช้อัตราค่าโดยสารใหม่ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
"ในที่ประชุม นายกรัฐมนตรีได้ระบุว่าจะขอดูแผนงานของ รฟท. ในอีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อดูว่ามีความจำเป็นจะต้องให้ความช่วยเหลือในด้านใดอีกบ้าง" นายภักดีหาญส์ กล่าว
นายภักดีหาญส์ ยังกล่าวอีกว่า ที่ประชุม ครม. อนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เรื่องการกู้เงินตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ภายใต้แผนบริหารหนี้สาธารณะ ปีงบ 2555 โดยค่าใช้จ่ายที่จะต้องกู้เงินเพื่อชดเชยรายได้จากการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง 30 เมษายน 2555 รวมทั้งสิ้น 5,842.53 ล้านบาท โดย ขสมก.ได้ดำเนินการตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล
ทีมได้จัดรถโดยสารประจำทางแบบธรรมดา จำนวน 800 คันต่อวัน ใน 72 เส้นทาง เพื่อให้บริการแก่ประชาชน และยังเป็นการลดค่าครองชีพแก่ประชาชนด้วย.