ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
บีโอไอเล็งใช้เป็นมาตรการถาวร-ชี้น้ำท่วมเกิดอีกแน่ ชงยืดเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรทดแทน
ที่มา ข่าวสดออนไลน์ - 16 ก.ค. 55

รายงานข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เตรียมที่จะเสนอต่ออายุมาตรการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่นำเข้ามาทดแทนเครื่องจักรที่เสียหายจาก น้ำท่วม ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีผู้ประกอบการที่ถูกน้ำท่วมยื่นขอใช้สิทธิ์ 426 โครงการ มูลค่าการลงทุน 97,176 ล้านบาท และหมดอายุไปเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2555 โดยบีโอไอกำลังพิจารณาต่ออายุใน 2 แนวทางคือ 1.ต่ออายุไปถึงวันที่ 31 ธ.ค.2555 เพื่อให้หมดอายุไปพร้อมกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมและมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากน้ำท่วม2.กำหนดให้เป็นมาตรการถาวร โดยถ้าเกิดปัญหาน้ำท่วมทุกพื้นที่และส่งผลเสียหายต่อโรงงานและเครื่องจักรก็สามารถยื่นขอใช้สิทธิ์นำเข้าเครื่องจักรได้เลย ซึ่งน้ำท่วมมีโอกาสเกิดขึ้นหลายภูมิภาค และจะได้ไม่ต้องประกาศมาตรการทุกครั้งที่เกิดน้ำท่วม ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้หารือกับกระทรวงการคลังแล้ว และทางกระทรวงการคลังเห็นด้วยเพราะไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้แผ่นดินมากนัก โดยจะเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนในปลายเดือนก.ค.นี้ และเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่มีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เป็นประธานในเดือนส.ค.นี้รายงานข่าวเปิดเผยว่า หากมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมหมดอายุในสิ้นปีนี้แล้วคงไม่มีการต่ออายุอีก เนื่องจากคาดว่ามาตรการนี้ช่วยกระตุ้นการลงทุนในพื้นที่น้ำท่วมได้ระดับหนึ่งแล้ว และกระทรวงการคลังกังวลว่าถ้าต่อมาตรการจะกระทบกับรายได้จากภาษีมาก รวมทั้งก่อนที่จะประกาศมาตรการนี้ออกมากระทรวงการคลังได้พิจารณารายได้จากภาษีหลายรอบ โดยมาตรการลงทุนในพื้นที่น้ำท่วมให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี วงเงินที่ลดหย่อนภาษีเงินได้คิดเป็น 150% ของวงเงินลงทุน ซึ่งมีผู้ประกอบการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนเข้ามาแล้ว 22 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 13,612 ล้านบาทสำหรับมาตรการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัยของกระทรวงอุตสาหกรรมพบว่าโครงการศูนย์พักพิงอุตสาหกรรมเพื่อเป็นพื้นที่สำนักงานและโรงงานชั่วคราวจ.พระนครศรีอยุธยา มีความคืบหน้า 50% มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วรวม 134 ราย จากเป้าหมาย 100 ราย และเริ่มทยอยออก 29 ราย เพราะช่วยเหลือตนเองได้แล้ว ส่วนโครงการคลินิกอุตสาหกรรมเพื่อการฟื้นฟูผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอส เอ็มอี) ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมีความคืบหน้า 45% โดยเข้าไปให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูสถานประกอบการเพื่อวินิจฉัย สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาให้สถานประกอบการ 802 ราย และช่วยเหลือเชิงลึกเพื่อฟื้นฟูกระบวนการธุรกิจ 245 รายรายงานข่าวเปิดเผยอีกว่า สำหรับโครงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและกากอุตสาหกรรมในโรงงานที่ถูกน้ำท่วม โดยเข้าไปตรวจสอบและดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่อันตรายและไม่อันตรายมีความคืบหน้า 85% มีโรงงานเข้าร่วม 2,060 ราย จากเป้าหมาย 2,000 โรงงาน ส่วนโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ดิน และสารปนเปื้อนของสารพิษอุตสาหกรรมในโรงงานที่ถูกน้ำท่วม เพื่อเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ดิน และสารปนเปื้อนของสารพิษอุตสาหกรรมมาวิเคราะห์ใน 14 จังหวัด มีความคืบหน้า 80% ได้เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผลแล้ว 1,323 ตัวอย่าง