ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
พลังงาน รับ รถแท็กซี่เมิน โครงการNGV
ที่มา ไทยโพสต์ - 17 ก.ค. 55

พลังงาน ปิดโครงการติดตั้งถังเอ็นจีวีฟรี มีแท็กซี่ร่วมโครงการเพียง 4,800 คัน จากเป้าหมาย 15,000 คัน ยืนยันไม่เปิดรับรอบ 2 พร้อมเงินเหลือกว่า 1,000 ล้านบาท ส่งคืนกองทุนน้ำมันฯ
นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า หลังจากปิดโครงการติดตั้งถังและอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) ฟรี สำหรับผู้ประกอบการแท็กซี่ไป เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2555 พบว่า มีผู้ประกอบการแท็กซี่ขอรับการติดตั้งไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15,000 คัน โดยเข้ามาร่วมโครงการเพียง 4,800 คัน เพราะส่วนใหญ่ไปทำการติดตั้งเอง เนื่องจากโครงการมีความล่าช้า คาดว่าจะใช้วงเงินเพื่อดำเนินการ 275 ล้านบาท จากที่ขอรับอนุมัติจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ 1,200 ล้านบาท โดยเงินที่เหลือกว่า 1,000 ล้านบาท ต้องส่งกลับคืนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
“การดำเนินการโครงการดังกล่าวนั้น บริษัท ส.ศิริแสง ผู้ชนะประมูลจัดซื้ออุปกรณ์เอ็นจีวี 248 ล้านบาท ได้นำเข้าถังและอุปกรณ์เอ็นจีวีแล้ว 2,800 ชุด และติดตั้งให้ผู้ประกอบการเสร็จแล้ว 1,051 คัน คาดว่าที่เหลือจะแล้วเสร็จในเดือน ส.ค.2555 ทั้งนี้ จากการพิจารณาแล้วพบว่ามีผู้สนใจน้อย ดังนั้น จะไม่เปิดโครงการระยะที่ 2 อย่างแน่นอน“ นายคุรุจิต กล่าว
นายคุรุจิต กล่าวว่า นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนจะเปิดประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ระหว่างวันที่ 11-13 ก.ย.2555 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา จะมีการหารือเพื่อสร้างโครงข่ายท่อก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้าในประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้น และการวางแผนพลังงานที่เน้นด้านการเปิดเสรีและลดอุปสรรคด้านพลังงาน.