ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
จี้ธ.ก.ส.เร่งระบายข้าวรอจำนำรอบใหม่
ที่มา ไทยโพสต์ - 17 ก.ค. 55

นายลักษณ์ วจนานวัชร ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ
รมว.คลัง ได้สั่งการให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเรื่องการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร เร่งประสานความร่วมมือกับ องค์การคลังสินค้า (อคส.) และ องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) เร่งระบายข้าวเปลือกที่ยังค้างอยู่ในโรงสีข้าวเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม หากรัฐบาลเห็นชอบให้มีการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวในฤดูการผลิตต่อไป
สำหรับโครงการรับจำนำข้าวนาปี ปีการผลิต 2555 ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการในเดือนสิงหาคมนั้น ขณะนี้มีเกษตรกรนำข้าวเข้าสู่โครงการแล้วทั้งสิ้น 10 ล้านตัน เป็นเงิน 1.4 แสนล้านบาท โดยคาดว่าหากสิ้นสุดโครงการจะมีเกษตรกรนำข้าวเข้าโครงการทั้งสิ้น 11-12 ล้านตัน เป็นเงิน 1.6 แสนล้านบาท ขณะที่โครงการรับจำนำข้าวนาปี ปีการผลิต 2554/55 ที่สิ้นสุดโครงการไปแล้ว มีข้าวเข้าสู่โครงการทั้งสิ้น 7 ล้านตัน เป็นเงิน 1.2 แสนล้านบาท
อย่างไรก็ดี หลังจากนี้หากรัฐบาลมีการสั่งการให้เปิดรับจำนำข้าวในฤดูการผลิตใหม่นั้น อาจต้องมีการหารือกันใน 2 ประเด็นสำคัญ คือ 1.สถานที่เก็บข้าวที่เกษตรกรนำมาเข้าโครงการ ซึ่งปัจจุบันถือว่ามีไม่เพียงพอ และ 2.เงินทุนที่จะใช้ดำเนินโครงการ เนื่องจากขณะนี้ธนาคารมีสภาพคล่องเหลือราว 1.2-1.5 แสนล้านบาท.