ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
คมนาคมเล็งแก้ระเบียบ แท็กซี่1,300ซีซีจดทะเบียน
ที่มา ไทยโพสต์ - 31 ก.ค. 55

 คมนาคม เตรียมแก้กฎกระทรวง ให้รถยนต์อีโคคาร์ขึ้นทะเบียนเป็นรถแท็กซี่โดยสาร ระบุราคาถูกต้นทุนเชื้อเพลิงต่ำ สอดคล้องกับนโยบายรถคันแรกของรัฐบาล
นายชินวัฒน์ หาบุญพาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) แก้ไขกฎกระทรวง เพื่อให้รถอีโคคาร์ หรือรถยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ 1,300 ซีซี สามารถนำมาจดทะเบียนเพื่อเป็นแท็กซี่ได้ จากเดิมกำหนดว่าต้องเป็นรถยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 1,500 ซีซีจึงจะสามารถดำเนินการได้ ซึ่งหลังจากแก้ไขกฎกระทรวงแล้วเสร็จ ขั้นตอนต่อไป กระทรวงคมนาคมจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อรับทราบก่อนที่จะมีผลดำเนินการ คาดว่าเร็วๆ นี้น่าจะมีผลบังคับใช้ได้
“เห็นว่าการกำหนดให้รถแท็กซี่ต้องมีขนาดเครื่องยนต์ 1,500 ซีซีขึ้นไป ทำให้ผู้ประกอบการแท็กซี่ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเจ้าของเอง เนื่องจากราคาค่อนข้างสูง หากมีการใช้แบบเครื่องยนต์ 1,300 ซีซีนั้น ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการแท็กซี่เป็นเจ้าของมากขึ้น เนื่องจากราคางวดรถก็จะถูกลงด้วย ส่วนข้อดีอีกข้อก็คือ จะทำให้ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงของแท็กซี่โดยสารนั้นประหยัดขึ้นด้วย”
อย่างไรก็ตาม การปรับแก้กฎกระทรวงดังกล่าวนั้น ถือว่าสอดคล้องกับนโยบายรถคันแรกของรัฐบาล นอกจากนี้ รัฐบาลจะมีการจัดทำรถแท็กซี่เอื้ออาทรในขนาดเครื่องยนต์ 1,300 ซีซีด้วย โดยจะมีการติดตั้งเครื่องยนต์ให้เป็นเครื่องเอ็นจีวี ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้รถโดยสารสาธารณะเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นเอ็นจีวีทั้งหมด.