ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
ชงสคบ.คุม รับสร้างบ้าน ดึงสรรพากรสกัดหนีภาษี
ที่มา ไทยโพสต์ - 1 ส.ค. 55

สมาคมไทยรับสร้างบ้าน เสนอ สคบ.เพิ่มเวลารับประกัน 2 ปี แนะดึงกรมสรรพากรร่วมสกัดเลี่ยงภาษี หลังพบผู้รับเหมาไม่ออกใบเสร็จรับเงิน
นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน (THCA) เปิดเผยว่า สมาคมฯ และตัวแทนจากสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ได้เข้าหารือและชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการยกร่างสัญญารับจ้างสร้างบ้าน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) แต่งตั้งขึ้น โดยได้อธิบายถึงสาระสำคัญในสัญญามาตรฐานของสมาคมไทยรับสร้างบ้าน ทั้งนี้ มีประเด็นสำคัญที่ประชุมสอบถามและขอความเห็นจากทั้ง 2 สมาคมว่า หาก สคบ.จะกำหนดข้อความหรือบังคับเงื่อนไขบางกรณีไว้ในสัญญาฯ จะนำไปปฏิบัติได้หรือไม่
ทั้งนี้ สมาคมฯ ให้ความเห็นว่า เรื่องการรับประกันคุณภาพ เห็นว่าการสร้างบ้านหนึ่งหลังที่มีมูลค่าสูงกว่า 1 ล้านบาท ต้องมีการรับประกันสินค้า ซึ่งควรมากกว่า 1 ปี หรืออย่างน้อย 2 ปี เหมือนเช่นธุรกิจรถยนต์ที่ปัจจุบันรับประกันนานถึง 3 ปี ทั้งนี้ สมาคมฯ พบว่าการรับประกันทั่วไปในสัญญารับจ้างสร้างบ้านของบริษัทรับสร้างบ้าน ส่วนใหญ่กำหนดไว้แค่ 1 ปี จึงเสนอว่าควรเพิ่มระยะเวลารับประกันเป็น 2 ปี
ซึ่งจากการตรวจสอบเชิงลึกต่อกรณีข้อพิพาทระหว่างบริษัทรับสร้างบ้านกับผู้บริโภคทุกราย พบว่า เมื่อผู้ว่าจ้างชำระเงินค่าก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างหรือบริษัทรับสร้างบ้านแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีใดๆ มีแต่เอกสารว่าได้รับเงินแล้วเท่านั้น แสดงให้เห็นว่าผู้รับจ้างเจตนาหลบเลี่ยงภาษี สมาคมฯ จึงเสนอให้ สคบ.เชิญตัวแทนจากกรมสรรพกรเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการยกร่างสัญญาฉบับนี้ด้วย เพื่อจะได้ช่วยวางกรอบสัญญาให้สามารถควบคุมเรื่องนี้ และใช้กฎหมายภาษีจัดการกับผู้ประกอบการที่เอาเปรียบผู้บริโภค.