ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
ทีดีอาร์ไอชมรัฐยืด แวต7% 2ปี ชูฟื้นเศรษฐกิจสู้เสี่ยงรุม 1ต.ค.57เก็บอัตราใหม่9%
ที่มา ไทยโพสต์ - 8 ส.ค. 55

"ฉลองภพ" ชมเปาะ ครม.ปู ทำถูกต้อง ยืดเก็บ VAT 7% ออกไป 2 ปี ชี้เป็นจังหวะดี ใช้นโยบายการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปัจจัยเสี่ยงรุม โฆษกรัฐบาลแจง 1 ต.ค.2557 เริ่มเก็บอัตรา 9% ยังไม่เคาะยกเว้นภาษีหวย 3 ตัว และ 2 ตัว พร้อมแก้หลักเกณฑ์ปล่อยสินเชื่อช่วย SMEs ฟื้นน้ำท่วม
นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และอดีต รมว.การคลัง เปิดเผยว่า กรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 ส.ค.2555 มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในอัตรา 7% ออกไปอีก 2 ปี จากเดิมที่จะครบกำหนดในสิ้นเดือน ก.ย.2555 เป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพราะถือเป็นการใช้นโยบายการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่เศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง ซึ่งจะส่งผลกระทบมายังเศรษฐกิจไทยได้
ด้าน น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอที่กระทรวงการคลังให้ขยายเวลาลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่อัตรา 7% ออกไปอีก 2 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2555 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2557 และจะมีการจัดเริ่มเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นอัตรา 9% ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2557 เป็นต้นไป
เนื่องจากเห็นว่าประเทศไทยประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554-2555 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเมื่อเทียบกับปี 2553 มีอัตราการเติบโตลดลงจาก 7.8% เหลือ 0.1% ส่งผลต่ออัตราการบริโภค การลงทุน การส่งออก และการนำเข้าลดลงด้วย จึงให้คงภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% เพื่อให้ประชาชนมีกำลังซื้อในการจับจ่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นหลังจากประสบอุทกภัย และเพื่อให้การบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่สภาวะปกติ อันจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป
สำหรับการพิจารณายกเว้นภาษีเงินได้จากการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว สำหรับเงินได้ตั้งแต่ พ.ศ.2546-2549 ในช่วงจำหน่ายหวยบนดินนั้น ที่ประชุม ครม.ได้สั่งให้กระทรวงการคลังกลับไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ก่อนที่จะเสนอ ครม.พิจารณาอีกครั้ง
ส่วนการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการขายหรือส่วนลดจากการซื้อสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว และภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายของสำนักงานสลากฯ ให้ศึกษาเพิ่มเติมให้ชัดเจนเช่นกัน
นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.ได้มีมติเห็นชอบในการปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอมา
โดยมอบหมายให้มีการค้ำประกันผ่านบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำโดยธนาคารออมสิน ให้กับ 1.กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ที่ประกอบธุรกิจทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือเป็น SMEs ที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม โดยจะต้องมียอดคำสั่งซื้อหรือยอดขายกับ SMEs ในพื้นที่ประสบอุทกภัยไม่น้อยกว่า 25% โดยธนาคารจะต้องเป็นผู้รับรองและยืนยัน 2.วงเงินค้ำประกันสินเชื่อสูงสุดทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 30% หรือ 30 ล้านบาทต่อรายต่อสถาบันการเงิน จากเกณฑ์เดิมที่ให้วงเงินค้ำประกันสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อราย และ 3.ระยะเวลารับคำขอภายในวันที่ 31 ธ.ค.2556.