ข่าวการลงทุน
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 40.8936 บาท/ยูโร
ที่มา กรุงเทพธุรกิจ - 27 มิ.ย. 56

อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (26 มิ.ย. 56) อยู่ที่ระดับ 40.8936 บาท/ยูโร เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการเทียบกับวันอังคาร (25 มิ.ย. 56) อยู่ที่ระดับ 40.9454 บาท/ยูโร แข็งค่า 0.0518 บาท/ยูโร