ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
พาณิชย์เวิร์กช็อปส่งออกกู้วิกฤติ
ที่มา ไทยโพสต์ - 30 ส.ค. 56

พาณิชย์นัด 20 กลุ่มสินค้าหลัก เวิร์กช็อปกู้วิกฤติส่งออก หลัง 7 เดือนเกือบติดลบ
    นางอัมพวัน พิชาลัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก เพื่อวางกรอบในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (เวิร์กช็อป) เพื่อหาทางฟื้นฟูการส่งออก หลังจากช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-ก.ค.) มีอัตราขยายตัวเพียง 0.60% มูลค่า 1.32 แสนล้านเหรียญสหรัฐ จึงต้องเพิ่มมาตรการผลักดันให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น
    โดยกรมฯ จะเริ่มนัดผู้ส่งออกเป็นรายการกลุ่มสินค้า โดยเน้นสินค้าส่งออกสูงสุด 20 อันดับแรกมาหารือ เริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป เพื่อมาร่วมกันวิเคราะห์ว่าการที่ยอดส่งออกลดลงเพราะอะไร หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ขัดขวางการส่งออกอย่างไร ซึ่งจะต้องได้ข้อสรุปออกมาทั้งหมด และจากนั้นจะมาจัดทำแผนเพื่อผลักดันการส่งออก ส่วนที่เป็นปัญหาจะเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปแก้ไข
    ในการประชุมเวิร์กช็อปครั้งนี้ นายโอฬาร ไชยประวัติ ประธานผู้แทนการค้าไทย (ทีทีอาร์) จะมาร่วมประชุมด้วย เพื่อวางยุทธศาสตร์เป็นรายกลุ่มสินค้า โดยจะดูตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สินค้าไทย
    สำหรับ 20 สินค้า ได้แก่ ข้าว ยางพารา อาหาร น้ำตาล อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม วัสดุก่อสร้าง อัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งพิมพ์ กระดาษและบรรจุภัณฑ์ เครื่องเดินทาง เครื่องหนัง รองเท้า เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน เลนส์ เครื่องสำอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่งบ้าน อาหารสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์เภสัช เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ นาฬิกาและส่วนประกอบ เครื่องกีฬาและเครื่องเล่นเกม และของเล่น เป็นต้น.