อื่นๆ
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
กองทุน BTSGIF รับรางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย จากงาน IFR Asia Awards 2013
ที่มา Money Mart - 7 มี.ค. 57

 

 

 

 

 

 

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ 

                                                                                                              Photo Release

 

 

กองทุน BTSGIF รับรางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย  

จากงาน IFR Asia Awards 2013 ที่ฮ่องกง


 

 

 

          คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม บลจ.บัวหลวง ร่วมเป็นเกียรติและรับรางวัลระดับเอเชีย Equity Issue, Thailand Equity Issue” ในกลุ่ม Regional Awards จากงาน IFR Asia Awards 2013 ที่ฮ่องกง จัดโดยนิตยสาร IFR Asia นิตยสารด้านตลาดเงินและตลาดทุนชั้นนำในระดับภูมิภาค ในฐานะที่ กองทุน BTSGIF สามารถระดมทุนจากการเสนอขายกองทุนครั้งแรก (IPO) จากประชาชนทั่วไปได้ถึง 4.2 หมื่นล้านบาท (หรือ 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ) จากขนาดกองทุน 62,510.40 ล้านบาท

 

           กองทุน BTSGIF (BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund) เป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานกองทุนแรกของประเทศไทย ที่นอกจากจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนที่อยากได้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและเงินลงทุนมีโอกาสที่จะเติบโตแล้ว กองทุน BTSGIF ยังเป็นหนึ่งใน IPO ที่มีมูลค่าการเสนอขายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยอีกด้วย นอกจากนั้น ยังถือเป็นโอกาสที่ดีในการดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนสถาบันของต่างชาติที่อยู่นอกตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อีกทั้งยังเป็นตัวเบิกโรงของการระดมทุนเสนอขายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยอื่นๆ ได้อีกหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น พลังงาน โทรคมนาคม และเทคโนโลยี

 

           นิตยสาร IFR (International Financing Review) ของ Thomson Reuters เริ่มก่อตั้งในปี ค.ศ.1974 โดยเน้นนำเสนอข้อมูลข่าวสาร บทวิเคราะห์ และเรื่องที่น่าสนใจ ทางด้านการเงินและการลงทุนต่างๆ ทั่วโลก รวมไปถึงการจัดให้มีการมอบรางวัล “IFR Awards” ให้แก่สถาบันการเงินต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วโลกอีกด้วย

 

           การจัดพิธีมอบรางวัล IFR Awards 2013 จัดขึ้นเป็นปีที่ 17 แล้ว โดยเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1997 โดยแบ่งรางวัลเป็น 2 กลุ่มประเภท คือ รางวัลระดับภูมิภาค (Regional Awards) และรางวัลระดับประเทศ (Country Awards)  อีกทั้งจะแยกจัดงานตามภูมิภาคต่างๆ ของโลก ไม่ว่าจะเป็นทางแถบยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียแปซิฟิก ซึ่ง กองทุน BTSGIF เป็นกองทุนของประเทศไทยเพียงกองทุนเดียวที่ได้รับรางวัลจากงาน IFR Asia Awards 2013 ในปีนี้

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด  

4 มีนาคม 2557