อื่นๆ
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
กองทุนบัวหลวงรับรางวัล Morningstar Awards 2014 ประเภทกองทุนตราสารหนี้ RMF
ที่มา Money Mart - 13 มี.ค. 57

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

                                                                                     Press Release

 

 

กองทุนบัวหลวงรับรางวัล Morningstar Awards 2014 ประเภทกองทุนตราสารหนี้ RMF

ย้ำความเป็นมืออาชีพในการบริหารกองทุนทุกด้าน

 

          กองทุนบัวหลวง ขึ้นรับรางวัล Morningstar Fund  Awards 2014 ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งหนี้ (RMF – Fixed Income) ในงาน SET & Morningstar Thailand Fund Awards 2014 จากกองทุนบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ตอกย้ำความเป็นมืออาชีพในด้านการบริหารกองทุนทั้งหุ้นและตราสารหนี้ หลังจากรับรางวัลด้านการบริหารกองทุนหุ้น และกองทุนผสม มาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา

 

           เมื่อค่ำของวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันจัดงาน SET & Morningstar Thailand Fund Awards 2014 ซึ่งเป็นการมอบรางวัลให้กับกองทุนรวมยอดเยี่ยมในแต่ละประเภท ซึ่ง กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ของกองทุนบัวหลวง ได้รับรางวัล กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทกองทุนตราสารแห่งหนี้ ในงานดังกล่าว

 

           นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า รางวัลนี้เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเราชาวกองทุนบัวหลวง เนื่องจากเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่า แนวทางการบริหารกองทุนแบบ Active Management ที่ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกตราสารเพื่อลงทุนอย่างระมัดระวัง ก็สามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมในกองทุนตราสารหนี้ให้กับผู้ลงทุนได้ เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้น

 

           “รางวัลที่ได้รับถือเป็นโอกาสที่ดีในการสื่อสารให้ลูกค้าหรือนักลงทุนได้ทราบว่า กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้ของกองทุนบัวหลวง ไม่ได้เน้นว่าจะต้องได้รับผลตอบแทนที่สูงเหนือกว่าคู่แข่ง เพราะผลตอบแทนที่สูงขึ้นจะต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นพร้อมกัน แต่เราจะเน้นเรื่องความสม่ำเสมอของผลตอบแทน ภายใต้ความเสี่ยงในระดับที่เหมะสม และความปลอดภัยของเงินลงทุนเป็นสำคัญ

 

           นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดการกองทุน เปิดเผยว่า กองทุนตราสารหนี้ของกองทุนบัวหลวง มีกลยุทธ์บริหารการลงทุนแบบ Active Management ด้วยการคาดการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย การคาดการณ์เส้นอัตราผลตอบแทน การพิจารณาถึงส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนในแต่ละช่วงอายุ (Yield Spreads) การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิต โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษามูลค่าเงินลงทุน (Capital Preservation) และเพิ่มผลตอบแทน (Return Enhancement) อย่างไรก็ตาม ด้วยปรัชญาการลงทุนของกองทุนบัวหลวง เราจึงจะไม่นำเงินของผู้ลงทุนไปเสี่ยงในสิ่งที่ไม่สมควร แต่เราจะบริหารเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวอย่างสม่ำเสมอ เพราะการจัดอันดับของอุตสาหกรรมของกองทุนไม่สำคัญเท่ากับวิธีการบริหารที่มี Consistent and Persistent

 

           และนางอติกานต์ พานิชเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดการกองทุน กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้กองทุนประสบความสำเร็จ คือ การปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมตามภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา โดยเราวิเคราะห์คาดการณ์ปัจจัยต่างๆ เพื่อกำหนด Strategic portfolio Duration ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเน้นใน Credit quality ด้วยการคัดเลือกตราสารภาคเอกชนที่มีคุณภาพเครดิตที่ดี ควบคู่กับส่วนต่างอัตราผลตอบแทน (Credit Spreads) ที่เหมาะสม และกลั่นกรองด้วย Internal Credit scoring ที่ยึดหลักระมัดระวังและคำนึงถึงสภาพคล่องของตราสารเป็นสำคัญ นอกจากนี้ เราก็ต้องลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องให้เพียงพอต่อการไถ่ถอนของผู้ถือหน่วย

 

           ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมา กองทุนบัวหลวง ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ ในด้านการบริหารกองทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยมจากงาน SET Awards 2012 และ 2013 รางวัล Money & Banking Awards  และล่าสุดในปีนี้ ได้รับรางวัลระดับเอเชีย Equity Issue, Thailand Equity Issue จากงาน IFR Asia Awards 2013 ที่ฮ่องกง จัดโดยนิตยสาร IFR Asia นิตยสารด้านตลาดเงินและตลาดทุนชั้นนำในระดับภูมิภาคจาก กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) และได้รับการประกาศรายชื่อเป็นกองทุนยอดเยี่ยมถึง 5 ประเภท จาก 11 ประเภทรางวัลประจำปี 2014 จากวารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ประกอบด้วย กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large) ได้แก่ กองทุนบัวแก้ว กองทุนหุ้นทั่วไป (Equity General) ได้แก่ กองทุนบัวแก้ว2 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารทุน (RMF Equity) ได้แก่ กองทุนบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว หุ้นประมาณ 70% (LTF 70/30) ได้แก่ กองทุนบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หุ้น 100% (LTF 100) ได้แก่ กองทุนบัวหลวงหุ้นระยะยาว

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

12 มีนาคม 2557