อื่นๆ
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
กองทุนบัวหลวงจัดเสวนา เผยเคล็ดลับลงทุน “ตั้งรับ พร้อมรบ! สไตล์กองทุนบัวหลวง”
ที่มา Money Mart - 13 มี.ค. 57

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 

                                                                                     Press Release

 


กองทุนบัวหลวงจัดเสวนา เผยเคล็ดลับลงทุน 

“ตั้งรับ พร้อมรบ! สไตล์กองทุนบัวหลวง”

 

          กองทุนบัวหลวงร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานเสวนา “ตั้งรับ พร้อมรบ! สไตล์กองทุนบัวหลวง” เพื่อให้ข้อมูลความรู้และคำแนะนำเพื่อเตรียมพร้อมลงทุนปีนี้ รวมทั้งนำเสนอแนวทางบริหารกองทุนในระยะยาวเพื่อผลตอบแทนที่เป็นกอบเป็นกำ ด้วย Theme การลงทุนหลักในปีนี้ ‘มีตรา ยั่งยืน โปร่งใส มีชัย ไปกับ AEC’ โดยให้ความสำคัญกับกองทุน BBASIC และ BCARE ที่ออกแบบไว้รองรับโอกาสจาก Megatrends ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

 

           คุณวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กองทุนบัวหลวง กล่าวปาฐกถา “ตั้งรับ เตรียมรุก” ในงานเสวนาของ บริษัทว่า “เนื่องจาก บลจ.บัวหลวง เป็น ‘มิตรแท้ตลอดเส้นทางลงทุน’ เราจึงขอมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อสะสมความมั่งคั่งและมั่นคงทางการเงินไว้ในอนาคต โดยเราประเมินว่าหลังจากได้ตั้งรับ มาหลายเดือนแล้ว บัดนี้ ถึงเวลาที่ต้อง ‘เตรียมรุก’ เพื่อรองรับโอกาสดีๆ ที่จะมาถึงของ Megatrends เช่น Urbanization, AEC หรือการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในอนาคต เราไม่ต้องการรอให้โอกาสมาถึงแล้วค่อยเข้าไปลงทุน เราจึงเตรียมรุกในทุกพอร์ตโฟลิโอกองทุนให้สอดคล้องนโยบายกองทุนและแนวโน้มของ Megatrends ที่จะเกิดขึ้น 

 

           คุณพีรพงศ์  จิระเสวีจินดา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดการกองทุน กล่าวถึงแนวทางการบริหารกองทุนของบริษัทว่า จะเน้นความสำคัญของการลงทุนในระยะยาวเพื่อผลตอบแทนที่เป็นกอบเป็นกำ มากกว่าไปมุ่งซื้อขายเพื่อทำกำไรในช่วงสั้นๆ โดย Theme การลงทุนในปี 2557 คือ ‘มีตรา ยั่งยืน โปร่งใส มีชัย ไปกับ AEC’ ด้วยการมุ่งเน้นการลงทุนระยะยาวในบริษัทต่างๆ ที่ใช้โอกาสจาก Megatrends เช่น AEC ในการขยายทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว รวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้าง ที่มีตราสินค้าที่ดี มีธรรมาภิบาล มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า มี Pricing Power และทำให้ผู้บริโภคมีความจงรักภักดีต่อตราของบริษัทนั้นๆ ได้ เพราะบริษัทเหล่านี้จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนและแข็งแกร่งต่อไป ท่ามกลางมรสุมจากภายในและภายนอก โดยในการเสวนานี้ได้นำเสนอตัวอย่างเป็นกองทุนหุ้น 2 กอง ได้แก่ BBASIC และ BCARE

 

          กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 (BBASIC) จะเน้นลงทุนในธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการ “กินดี อยู่ดี ดูดี และสุขภาพดี” หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่ลงทุนนั้นจะเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีราคาต่ำกว่า Intrinsic Value หรือมีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง


           สำหรับกองทุนบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) เป็นกองทุนต่างประเทศที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพ (Healthcare) ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ผ่านกองทุนหลัก Wellington Global Health Care ซึ่งธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และกองทุนบัวหลวงเชื่อมั่นว่า หุ้นในกลุ่ม Health Care จะเป็น “Super Sector” ในทศวรรษนี้ จึงเหมาะสมกับการลงทุนในระยะยาว เนื่องจากได้รับประโยชน์จากสัดส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในประเทศกำลังพัฒนาและพัฒนาแล้ว ทำให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพต้องขยายตัวเพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว

 

           บลจ.บัวหลวง เป็นผู้นำด้านคุณภาพในการบริหารกองทุนจนได้รับรางวัลต่างๆ จากหลายสถาบันมาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง              บีทีเอส โกรท (BTSGIF) ได้รับรางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย Equity Issue, Thailand Equity Issue จากงาน IFR Asia Awards 2013 ที่ฮ่องกง จัดโดย IFR Asia นิตยสารด้านตลาดเงินและตลาดทุนชั้นนำในระดับภูมิภาค และได้รับการประกาศรายชื่อจาก วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ให้เป็นกองทุนยอดเยี่ยมประจำปี 2557 ถึง 5 ประเภท จาก 11 ประเภท  ได้แก่ กองทุนบัวแก้ว  กองทุนบัวแก้ว 2  กองทุนบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (เป็นกองทุนRMF) กองทุนบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 (เป็นกองทุน LTF ที่ลงทุนในหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 75) และกองทุนบัวหลวงหุ้นระยะยาว (เป็นกองทุน LTF ที่ลงทุนในหุ้นได้เต็มที่)

 

           ล่าสุด “กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ” ซึ่งเป็นกองทุน RMF ตราสารหนี้ ก็ได้รับรางวัล กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพประเภทกองทุนตราสารแห่งหนี้ จากตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัท มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด ในงาน SET & Morningstar Thailand Fund Awards 2014  

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

13 มีนาคม 2557