ข่าวการลงทุน
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 32.330 บาท/ดอลลาร์
ที่มา กรุงเทพธุรกิจ - 17 มี.ค. 57
  • อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (14 มี.ค. 57) อยู่ที่ระดับ 32.330 บาท/ดอลลาร์ เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (13 มี.ค. 57) อยู่ที่ระดับ 32.363 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่า 0.033 บาท/ดอลลาร์