อื่นๆ
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 17/14
ที่มา Money Mart - 23 เม.ย. 57

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

      

          บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 17/14 เน้นลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ IPO 22 -28 เม.ย. 2557

 

           กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 17/14 (B-Fixterm 17/14) อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 2.80% ต่อปี ขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาท

 

           เน้นลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

           ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าว เหมาะสมกับเงินลงทุนส่วนที่ต้องการความมั่นคง และความเสี่ยงต่ำ เพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงิน โดยไม่ต้องไปลงทุนในหุ้น ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ที่ราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วยลงทุน

 

           สำหรับตราสารหนี้ และ / หรือประเทศที่จะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ของตลาดตราสารหนี้ขณะนั้นๆ

 

           ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ หรือ กองทุนบัวหลวง โทร 0 2674 6488 กด 8

 

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

22 เมษายน 2557