ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
ธนาคารโลกชู 4 โมเดล เลิกจน
ที่มา MoneyChannel - 13 ต.ค. 57

ธนาคารโลกชู 4 โมเดล "เลิกจน"

1. กระตุ้นรายได้กลุ่มคนรายได้น้อย 

2. สร้างงาน 

3. ช่วยให้เข้าถึงบริการพื้นฐาน (เช่น การศึกษา, สุขภาพ) 

4. มุ่งช่วยกลุ่มผู้ที่เดือดร้อนมากที่สุด โดยอุดหนุนรายได้