ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
ชาวสวนยางยันขอชดเชยไร่ละ 2,520 บาท จำกัดไม่เกินรายละ 25 ไร่
ที่มา MoneyChannel - 13 ต.ค. 57

ที่จ.พะเยานายสาย อิ่นคำ ประธานเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรยางพาราครบวงจรจังหวัดพะเยากล่าวว่ามาตรการระยะสั้นที่จะช่วยลดความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางพาราทั่วประเทศในขณะนี้คือรัฐบาลควรช่วยเหลือด้วยวิธีการชดเชยไร่ละ 2,520 บาทตามข้อเสนอของเครือข่ายเกษตรกรยางพาราทั่วประเทศที่เคยเสนอไปแล้วโดยชดเชยรายละไม่เกิน 25 ไร่  แม้จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งระบบแต่เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเหลือชาวสวนยางให้ลดหรือบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงเศรษฐกิจฝืดเคืองเช่นนี้ได้บ้างเป็นน้ำเย็นยาใจคนจนถือว่าเป็นผลดีเหมือนมาตรการที่รัฐบาลกำลังจะช่วยชาวนาอยู่ในขณะนี้

 

โดยกลุ่มเกษตรกรที่ยังกรีดยางขายเป็นยางก้อนถ้วยขณะนี้เดือดร้อนหนักแม้ว่าที่ผ่านมาจะรวมกลุ่มประมูลยางก้อนถ้วยแล้วได้ราคาสูงกว่าท้องตลาด ก.ก.ละ 2-3บาทก็ตาม แต่ขณะนี้ทางกลุ่มพ่อค้ารายย่อยที่รับซื้อยางก้อนถ้วยประสบปัญหาโรงงานปลายทางที่รับซื้อซึ่งพ่อค้ารายย่อยไม่สามารถต่อรองกับทางโรงงานได้เลยจึงกระทบถึงกลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวเปิดประมูลยางก้อนถ้วย.