ข่าวการลงทุน
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 32.896 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.046 บาท/ดอลลาร์)
ที่มา กรุงเทพธุรกิจ - 8 ม.ค. 58
  • อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (7 ม.ค. 58) อยู่ที่ระดับ 32.896 บาท/ดอลลาร์ เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันอังคาร (6 ม.ค. 58) อยู่ที่ระดับ 32.942 บาท/ดอลลาร์
    แข็งค่า 0.046 บาท/ดอลลาร์