อื่นๆ
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
กองทุนบัวหลวงเผยยอดจองซื้อ B-ASIA ทะลุ 1,500ล้านบาท
ที่มา บลจ.บัวหลวง - 7 เม.ย. 58

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 Press Release 

 

  

กองทุนบัวหลวงเผยยอดจองซื้อ B-ASIA ทะลุ 1,500ล้านบาท

เหตุผู้ลงทุนเข้าใจถึงโอกาสการลงทุนใน “เอเชีย”

 

 

          กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย ปิดจอง IPO สวยงามด้วยยอดจองซื้อกว่า 1,500 ล้านบาท กองทุนบัวหลวงเผยเกิดจากผู้ลงทุนเข้าใจถึงโอกาสของการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย เชื่อมั่นต่ออนาคตของเศรษฐกิจในประเทศแถบเอเชียว่ากำลังจะเติบโตและกลายเป็นภูมิภาคสำคัญทางเศรษฐกิจโลกในอนาคต ปัจจุบันกองทุนได้จดทะเบียนจัดตั้งกับสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้วผู้สนใจสามารถลงทุนได้ทุกวันทำการของกองทุน

 

          นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา กรรมการผู้จัดการ และ Chief Investment Officer กลุ่มFund Managementบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เปิดเผยว่า ภายหลังการเปิดเสนอขาย IPO กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย หรือ B-ASIA วันที่ 24-31 มีนาคมที่ผ่านมา กองทุน B-ASIA ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนที่เป็นอย่างดี ทำให้มียอดจองซื้อช่วง IPO เข้ามาถึง 1,511 ล้านบาท โดยผู้ลงทุนมีความเข้าใจถึงโอกาสของการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย และเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียในอนาคต

 

          “เอเชียกลายเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงจากฐานจำนวนประชากรที่มีอยู่เกินกว่าครึ่งหนึ่งของโลก การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลาง ทำให้การบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งการเติบโตเกิดจากประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ขณะที่การเติบโตของสังคมเมืองทำให้เกิดความต้องการแรงงานและสินค้าทุนอีกมหาศาลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม กำลังการบริโภคที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางที่มีศักยภาพด้านการบริโภคและความสามารถในการหารายได้ คือสาเหตุที่ทำให้ภูมิภาคเอเชียกลายเป็นที่จับตาของนักลงทุนทั่วโลก และมีศักยภาพในการลงทุน” นายพีรพงศ์กล่าวเพิ่มเติม

 

          กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียหรือ B-ASIA มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco Asian Equity Fund (Dublin)  ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่บริหารจัดการโดย Invesco Global Asset Management Limited เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศในแต่ละรอบปีบัญชีปัจจุบันกองทุน B-ASIA ได้จดทะเบียนกับสำนักงานก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเปิดให้นักลงทุนที่สนใจเข้าลงทุนเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายนเป็นต้นไป

 

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองทุนบัวหลวง โทร. 02-674-6488 กด 8 หรือ www.bblam.co.th รวมทั้งสอบถามได้จากสาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ หรือบัวหลวงโฟน 1333 หรือ www.bangkokbank.com หรือตัวแทนขายหน่วยลงทุน ทั้ง บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง และ บมจ.หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน

 

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและก่อนการตัดสินใจลงทุน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

7เมษายน 2558