อื่นๆ
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงธนสารพลัส 2/15
ที่มา บลจ.บัวหลวง - 29 พ.ค. 58

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 2/15

ระหว่างวันที่ IPO 27 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2558

 

          สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 2/15 (BP2/15) เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment grade

 

           กองทุน BP2/15 อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 1.65% ต่อปี ขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาท

 

           ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าว เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ของกิจการที่มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่ดี อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนที่จะนำมาลงทุนในกองทุนนี้ ควรเป็นเงินส่วนที่สามารถลงทุนได้ตามอายุกองทุน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ที่ราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วยลงทุน

 

           สำหรับตราสารหนี้ และ / หรือประเทศที่จะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ของตลาดตราสารหนี้ขณะนั้นๆ

 

           ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนบัวหลวง โทร 0-2674-6488 กด 8 หรือ สาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ โทร. 1333 หรือ  บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง โทร. 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000  บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต โทร.0-2777-8999  บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน โทร. 0-2638-5500

 

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

26 พฤษภาคม 2558