ข่าวการลงทุน
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดแผนจัดทำ Investor Sentiment Index
ที่มา MoneyChannel - 19 ต.ค. 58

มาติดตามความพยายามในการพัฒนาเครื่องชี้วัด Sentiment ของนักลงทุน เพื่อจับทิศทางภาวะตลาดหุ้นไทยในอนาคต
เครื่องมือนี้ถูกเรียกว่า Investor Sentiment Index (ISI) เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างสถาบันวิจัยตลาดทุน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคำนวณจากผลตอบแทน , จำนวนหุ้น IPO , ปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติ , และการระดมทุนใหม่
ดัชนีที่คำนวนออกมาได้ จะบอกถึงระดับ Sentiment ของตลาดในขณะนั้น เพื่อสะท้อนภาพผลตอบแทนในอีก 6 เดือนข้างหน้าว่าจะปรับตัวขึ้นหรือลง
ส่วนการตีความค่าดัชนี  คือเมื่อตัวเลขขยับขึ้นไปสูงกว่า + 1.3 จากค่ากลางที่ 0 จะบอกได้ว่าในขณะนี้ Sentiment ของตลาดหุ้นอยู่ในระดับที่สูง ซึ่งมีโอกาสที่ 6 เดือนข้างหน้า ผลตอบแทนของตลาดหุ้นจะติดลบ และในทางกลับกัน หากค่าดัชนีขยับลงมาต่ำกว่า -1.3 ก็จะสะท้อนว่าในอีก 6 เดือนข้างหน้า ตลาดจะเป็นขาขึ้น เป็นต้น
ด้านนายศิริยศ จุฑานนท์ สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บอกว่า หากผลวิจัยได้รับการรับรองแล้ว ในอนาคตตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนจะเผยแพร่ดัชนีดังกล่าวให้นักลงทุนได้รับทราบเป็นรายเดือน เพื่อเป็นข้อมูลให้ทราบถึง Sentiment ของตลาดในแต่ละช่วง ซึ่งหากสามารถนำมาใช้จริง ก็จะถือว่าไทย เป็นประเทศแรกในเอเชียที่มีดัชนีดังกล่าว