ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
โรงพยาบาลลาดพร้าว เทรด SET พรุ่งนี้
ที่มา MoneyChannel - 27 ต.ค. 58

โรงพยาบาลลาดพร้าว  ในชื่อย่อ  LPH เข้าเทรด SET พรุ่งนี้ 28 ต.ค.58 ในราคา IPO หุ้นละ 5 บาท 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) รับหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของ บมจ.โรงพยาบาล ลาดพร้าว โดยใช้ชื่อย่อว่า LPH เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการแพทย์ โดยวันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และวันที่เริ่มทำการซื้อขาย คือวันที่ 28 ต.ค.58 โดยมีทุนจดทะเบียน 750,000,000 หุ้น พาร์หุ้นละ 0.50 บาท  คิดเป็นทุนชำระแล้ว 375,000,000 บาท ขณะที่บริษัทเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 200,000,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 5 บาท                     
          
สำหรับ LPH ประกอบธุรกิจแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มธุรกิจบริการด้านการแพทย์ ดำเนินการสถานพยาบาลเอกชนประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาลเอกชน) โดยใช้ชื่อว่า โรงพยาบาลลาดพร้าว  และธุรกิจให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ และวิจัยด้านอาหาร ผลิตผลการเกษตรและยา ดำเนินการโดยบจก.ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย 
          
รวมทั้งธุรกิจสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์และการพัฒนาธุรกิจ ดำเนินการโดยบจก.ศูนย์บริหารจัดการธุรกิจแห่งเอเซีย เพื่อให้บริการการสนับสนุนงานทางด้านเวชสถิติ งานด้านกฎหมาย รวมถึงให้การสนับสนุนงานด้านบริหารจัดการและการพัฒนาธุรกิจ โดยให้บริการเฉพาะบริษัทและบริษัทย่อย

ส่วนผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่
1) บริษัท แอล.พี.โฮลดิ้ง จำกัด 26.80%
2) กลุ่มตัณฑเทอดธรรม 5.05%
3) กลุ่มเศวตวิลาศ 4.85%