ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
อันดับความยากง่ายทำธุรกิจในไทยลดลงอยู่ที่ 49
ที่มา MoneyChannel - 28 ต.ค. 58

ธนาคารโลก จัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจปี 2016 ระบุไทยอยู่ลำดับที่ 49 ลดลงจากลำดับที่ 46 ในปีก่อน แต่ติดอันดับที่ 3 ของกลุ่มประเทศอาเซียน ขณะที่สิงคโปร์ยังครองแชมป์ติดต่อกัน 10 ปี 

รายงานความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ ( Doing Business 2016) ที่จัดทำโดยกลุ่มธนาคารโลกพบว่าประเทศไทยได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจตลอดปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้คงอยู่ใน 50 ประเทศแรกที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจทั่วโลก 

โดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจากภาพรวมความยากง่ายในการประกอบธุรกิจให้อยู่ในลำดับที่ 49  ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับลำดับที่ 46 ในปี 2015 แต่ติดอันดับที่ 3 ในกลุ่มประเทศอาเซียน  

นายอูริค ซาเกา ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทย บอกว่า ในอนาคต ประเทศไทยยังมีโอกาสที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ เช่น การปรับปรุงตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการที่ดินอย่างมีคุณภาพโดยการนำระบบดิจิตอลมาใช้ในระบบฐานข้อมูลที่ดินเพื่อความสะดวกในการสืบค้น การปฏิรูปนี้จะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางที่มีความก้าวหน้าในการปฏิรูปเพื่อส่งเสริมบรรยากาศในการลงทุนอย่างจริงจังตลอดหลายปีที่ผ่านมา 

สำหรับประเทศที่ครองแชมป์การจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจประจำปีของกลุ่มธนาคารโลก ได้จัดให้สิงคโปร์เป็นที่ 1 ของโลกติดต่อกัน 10 ปี  ส่วนประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ที่ติด 20 อันดับแรกได้แก่ นิวซีแลนด์  อันดับ 2 // เกาหลีใต้ อันดับ 4  เขตปกครองพิเศษฮ่องกง อันดับ 5 //ไต้หวัน อันดับ 11 // ออสเตรเลีย อันดับ 13  และมาเลเซีย อันดับ 18   เป็นต้น 
 
ทั้งนี้ ปีนี้นับเป็นปีที่ 2 ที่รายงาน Doing Business ได้เพิ่มตัวเปรียบเทียบมาตรฐานที่สามารถวัดคุณภาพของกฏระเบียบ รวมทั้งประสิทธิภาพของกรอบกฎระเบียบในการดำเนินธุรกิจเพื่อช่วยให้การเก็บข้อมูลในการวิจัยสะท้อนความเป็นจริงมากขึ้นกว่าเดิม  นอกจากนี้รายงานฉบับนี้มีการปรับปรุงตัวชี้วัดจำนวน 5 รายการดังนี้ การขออนุญาตก่อสร้าง// การขอใช้ไฟฟ้า //การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง// การจดทะเบียนทรัพย์สิน// และการค้าระหว่างประเทศ  ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกสามารถปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นได้