ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
สมคิด เล็งหารือท่าทีร่วม ทีพีพี-อาร์เซ็ป
ที่มา MoneyChannel - 2 พ.ย. 58

รองนายกรัฐมนตรีสมคิด   หารือกระทรวงพาณิชย์ 5 พฤศจิกายนนี้  กำหนดแนวทางเข้าร่วม ทีพีพี-อาร์เซ็ป   เร่งขับเคลื่อนส่งออก
        
นายสุวิทย์  เมษินทรีย์   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  บอกว่า  ในวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้   นายสมคิด   จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะประชุมกับกระทรวงพาณิชย์  เพื่อติดตามเร่งรัดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แผนการดูแลราคาสินค้าเกษตร และการแก้ไขปัญหาการส่งออก   การกำหนดเป้าหมายการส่งออกปี 2559 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในวันที่ 9 ธันวาคม

นอกจากนี้ จะมีการกำหนดท่าทีของไทยต่อการเข้าร่วมเป็นภาคีใน ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ ทีพีพี  และข้อดีข้อเสียในการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ อาร์เซ็ป

นายสุวิทย์ บอกด้วยว่า   ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ จะมีการพิจารณายุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศของไทยใหม่   จากเดิมที่มุ่งเน้นแต่การผลักดันการส่งออกสินค้า จะต้องเพิ่มสัดส่วนการส่งออก การค้า การบริการให้ได้มากขึ้น