ข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจ
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
บลจ.กรุงศรี เชิญร่วมงานสัมมนาหัวข้อ “ตัดภาษี มีเงินออม”
ที่มา บลจ.กรุงศรี - 12 พ.ย. 58

 

 

บลจ.กรุงศรี เชิญร่วมงานสัมมนาหัวข้อ “ตัดภาษี มีเงินออม”   ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 13.30 น.) ณ access PL@CE ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ (BTS ชิดลม)  บรรยายโดย Blogger : TaxBugnoms (คุณถนอม เกตุเอม) นักเขียน www.aommoney.com และเจ้าของหนังสือ “ตัดภาษี มีเงินออม”

 

            ทั้งนี้ บลจ.กรุงศรี มอบสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมงานสัมมนาให้ผู้ฟังจากรายการ จำนวน 30  ท่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมสำรองที่นั่งได้ที่บลจ.กรุงศรี หลายเลขโทรศัพท์ 02-6575757 ต่อ 5720 ,5722 , 5723 และ 5724  โดยบริษัทขอสงวนสิทธิการจองตามลำดับก่อน – หลัง (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนา)

 

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน