อื่นๆ
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
“สินเชื่อเคหะสำหรับผู้มีรายได้ประจำตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะตามเกณฑ์ธนาคาร”
ที่มา ธนาคารออมสิน - 13 ก.ย. 60

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

“สินเชื่อเคหะสำหรับผู้มีรายได้ประจำตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

และ กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะตามเกณฑ์ธนาคาร”


          ธนาคารออมสินมีข่าวดีสำหรับผู้มีรายได้ประจำตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไปหรือกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพได้แก่ แพทย์ วิศวกร นักบิน อาจารย์มหาวิทยาลัย ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการซึ่งมีเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดโดยมีความประสงค์ จะซื้อ สร้าง ต่อเติม ซ่อมแซมหรือไถ่ถอน จำนองให้กับบ้านที่คุณรักกับสินเชื่อเคหะ Home Loan สามารถยื่นกู้ได้ทันทีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย 3 ปี 3.50% ต่อปี (ในกรณีทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ MRTA) พร้อมรับของขวัญกระเป๋าเดินทางพับได้มูลค่า 900 บาท ในกรณียื่นกู้ตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป และสำหรับผู้ที่ยื่นกู้ตั้งแต่ 3.5 ล้านบาทขึ้นไป รับของขวัญเพิ่มเติมเป็น Gift Card Home Pro มูลค่า 3,000 บาท เฉพาะ 100 รายแรกเท่านั้น

 

          ผู้ที่สนใจสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 และจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือ GSB Call Center 1115