อื่นๆ
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
กองทุนบัวหลวงปันผลกำไรแก่ผู้ถือหน่วย 4 กองทุนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
ที่มา บลจ.บัวหลวง - 9 ต.ค. 60

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

                                                                                     Press Release

 

 

กองทุนบัวหลวงปันผลกำไรแก่ผู้ถือหน่วย 4 กองทุนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย 

 

 

          กองทุนบัวหลวงได้มีการปันผลกำไร และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแก่ผู้ถือหน่วย 4 กองทุนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย สะท้อนให้เห็นผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เป็นที่พึงพอใจ 

 

          ทั้ง 4 กองทุนประกอบด้วย กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หรือ BBASIC  กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม หรือ B-INCOME  กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์75) ห้ามขายผู้ถือหน่วยรายย่อย หรือ B-HY (H75) AI และกองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ถือหน่วยรายย่อย หรือ B-HY (UH) AI

 

          “สิ่งที่กองทุนบัวหลวงทำมาอย่างต่อเนื่อง คือ สร้างผลตอบแทนกองทุนที่ดี โดยมีระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม เพราะผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยได้รับจะเป็นการส่งความสุขให้คนไทย สมกับความตั้งใจของบริษัท ที่ต้องการให้ ครอบครัวไทยมีความมั่นคงทางการเงิน” คุณพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและการลงทุน  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง)

 

          คุณพีรพงศ์ กล่าวต่อว่า ในวันที่ 29 กันยายน และ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา กองทุนบัวหลวงมีการจ่ายเงินปันผล และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ คิดเป็นเม็ดเงินรวมกันไม่ต่ำกว่า 131.64 ล้านบาท

 

          การจ่ายครั้งนี้มาจากผลการดำเนินงานที่ทำได้ทั้งหมด 4 กองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หรือ BBASIC จ่ายปันผลในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วยฯ ลูกค้ากองนี้รับเงินเมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา

 

          ในวันที่ 5 ตุลาคม มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม หรือ B-INCOME ในอัตรา 0.125950 บาทต่อหน่วย

 

          กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์75) ห้ามขายผู้ถือหน่วยรายย่อย หรือ B-HY (H75) AI มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในอัตรา 0.140696 บาทต่อหน่วยฯ

 

          กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ถือหน่วยรายย่อย หรือ B-HY (UH) AI มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในอัตรา 0.130109 บาทต่อหน่วยฯ

 

          ผู้ถือหน่วยฯ กองทุนข้างต้นในปีนี้ล้วนได้รับผลตอบแทนต่อเนื่อง โดยผู้ถือหน่วยฯ BBASIC ได้รับเงินปันผลของปีนี้รวมแล้ว 1.70 บาทต่อหน่วยฯ หรือผู้ถือหน่วย B-HY (H75) ได้รับแล้วประมาณ 0.68 บาทต่อหน่วย และผู้ถือหน่วย B-HY (UH) ได้รับแล้วประมาณ 0.69 บาทต่อหน่วย

 

          คุณพีรพงศ์ กล่าวต่อว่า กองทุนที่มีการนำผลตอบแทนจ่ายออกระหว่างทาง ไม่ว่าจะเป็น 4 กองทุนข้างต้น หรือกองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล กองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน หรือกองทุนเปิดบัวแก้วปันผล ต่างก็ทำให้ผู้ลงทุนที่เล็งเห็นประโยชน์ของการลงทุนในระยะยาว สามารถมีเงินออกมาใช้เพื่อทำธุรกรรมอื่นๆ หรือนำเงินส่วนนี้ไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ ต่อได้

 

          ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการลงทุนได้ที่ กองทุนบัวหลวง โทร. 0 2674 6488 กด 8 หรือตัวแทนขายหน่วยลงทุน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ตัวแทนขายของกรุงเทพประกันชีวิต บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) บจ.หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส และบมจ.หลักทรัพย์ ภัทร นอกจากนี้ ยังสามารถซื้อขายผ่านออนไลน์ B-Channel Webpage ที่ www.bblam.co.th หรือที่ B-Channel Application ทั้งระบบ IOS และ Android

 

 

ผู้Œลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

 

กองทุนบัวหลวง

9 ตุลาคม 2560