อื่นๆ
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ “บัวหลวงธนสารพลัส 32/17”
ที่มา บลจ.บัวหลวง - 4 ธ.ค. 60

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

          

 

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 32/17

ระหว่างวันที่ IPO 29 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2560  

 

         

           สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส  32/17 (BP32/17) เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment grade

 

           กองทุน BP 32/17 อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 1.35% ต่อปี ขนาดโครงการ 7,000 ล้านบาท

 

           ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าว เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ของกิจการที่มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่ดี อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนที่จะนำมาลงทุนในกองทุนนี้ ควรเป็นเงินส่วนที่สามารถลงทุนได้ตามอายุกองทุน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ที่ราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วยลงทุน

 

           สำหรับตราสารหนี้ และ / หรือประเทศที่จะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ของตลาดตราสารหนี้ขณะนั้นๆ

 

           ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนบัวหลวง โทร 0-2674-6488 กด 8 หรือ สาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ โทร. 1333 หรือ  บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง โทร. 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต โทร. 0-2777-8999 บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน โทร. 0-2638-5500

 

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

 

 

บลจ.บัวหลวง

29 พฤศจิกายน 2560