อื่นๆ
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ “บัวหลวงธนสารพลัส 34/17”
ที่มา บลจ.บัวหลวง - 12 ธ.ค. 60

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

          

 

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 34/17

ระหว่างวันที่ IPO 13-19 ธ.ค. 2560  

   

         

          ลงทุนที่จะนำมาลงทุนในกองทุนนี้ ควรเป็นเงินส่วนที่สามารถลงทุนได้ตามอายุกองทุน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ที่ราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วยลงทุน

 

           สำหรับตราสารหนี้ และ / หรือประเทศที่จะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ของตลาดตราสารหนี้ขณะนั้นๆ

 

          ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนบัวหลวง โทร 0-2674-6488 กด 8 หรือ สาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ โทร. 1333 หรือ  บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง โทร. 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต โทร. 0-2777-8999 บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน โทร. 0-2638-5500

 

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

 

 

บลจ.บัวหลวง

13 ธันวาคม 2560