อื่นๆ
เรียกดูข่าวในหมวดนี้ 
B-SENIOR-X เปิดโอกาสการลงทุนที่กว้างกว่า IPO 23 ถึง 31 มกราคมนี้
ที่มา บลจ.บัวหลวง - 23 ม.ค. 61

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

                                                                                     Press Release

          


B-SENIOR-X เปิดโอกาสการลงทุนที่กว้างกว่า

IPO 23 ถึง 31 มกราคมนี้

 


          กองทุนบัวหลวงเดินหน้าออกกองทุนรวมใหม่ B-SENIOR-X เพื่อเปิดโอกาสลงทุนที่ “กว้างกว่า” ในตลาดต่างประเทศ สำหรับคนวัยเกษียณ หรือคนเตรียมตัวเพื่อวัยเกษียณ เปิดขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 23 ถึง 31 มกราคมนี้

 

          คุณพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) กล่าวว่า กองทุน B-SENIOR-X  เป็นกองทุนต่อยอดจากกองทุน B-SENIOR ที่ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งคนวัยเกษียณและคนที่วัยเตรียมตัวเกษียณ ล่าสุด B-SENIOR มีขนาดกองทุนอยู่ที่กว่า 28,000 ล้านบาท

 

          อย่างไรก็ตาม กองทุน B-SENIOR มีนโยบายเน้นลงทุนในประเทศเป็นหลัก ในขณะที่ในปัจจุบัน โลกของการลงทุนเปิดกว้างขึ้นอย่างมาก ทำให้นักลงทุนเริ่มศึกษา และหาโอกาสของการลงทุนในตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น

 

          นายพีรพงศ์ กล่าวว่า โอกาสของการขยายตัวของการลงทุนในตลาดต่างประเทศเป็นที่มาที่กองทุนบัวหลวงนำเสนอกองทุน B-SENIOR-X ภายใต้แนวคิด “โอกาสที่กว้างกว่า” เพื่อความต่อเนื่องของความมั่นคงทางการเงินของนักลงทุน

 

          กองทุน B-SENIOR-X เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยโครงสร้างการลงทุนยังคงเน้นลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

 

          นอกจากนี้ กองทุน B-Senior-X จะหาจังหวะเพื่อลงทุนในตราสารทุน และหน่วยลงทุนของกองทุนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น REITs หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอีกด้วย

 

          นายพีรพงศ์ กล่าวต่อไปว่า กองทุน B-SENIOR-X  เป็นหนึ่งในกองทุนที่มาเสริมภาระกิจให้ “ครอบครัวไทยมีความมั่นคงทางการเงิน” โดยหวังว่าคนวัยเกษียณจะสามารถใช้เวลาเต็มที่ไปกับสิ่งที่อยากจะทำ หรือสิ่งที่ชอบ และมีความอิสระการเงินพอควรเพื่อเติมเต็มกับการใช้ชีวิต โดยมีกองทุนบัวหลวงทำหน้าที่เต็มที่ในเรื่องการลงทุนให้

 

          กองทุน B-SENIOR-X เปิดขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 23-31 มกราคมนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการลงทุนได้ที่ กองทุนบัวหลวง โทร. 0 2674 6488 กด 8 หรือตัวแทนขายหน่วยลงทุน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ตัวแทนขายของกรุงเทพประกันชีวิต บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง บมจ. หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) และบมจ. หลักทรัพย์ ภัทร

 

 

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 

กองทุนบัวหลวง

22 มกราคม 2561