เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 13 ก.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 12 ก.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 11 ก.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 10 ก.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 09 ก.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 06 ก.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 05 ก.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 03 ก.ค. 55
ส่วนที่ 1