เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 15 พ.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 14 พ.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 11 พ.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 10 พ.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 09 พ.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 08 พ.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 07 พ.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 04 พ.ค. 55
ส่วนที่ 1