เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 1 ส.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 31 ก.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 30 ก.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 29 ก.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 28 ก.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 25 ก.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 24 ก.ค. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 23 ก.ค. 57
ส่วนที่ 1