เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 15 เม.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 14 เม.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 11 เม.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 10 เม.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 9 เม.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 8 เม.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 7 เม.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 4 เม.ย. 57
ส่วนที่ 1