เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 11 ธ.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 10 ธ.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 9 ธ.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 6 ธ.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 5 ธ.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 4 ธ.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 3 ธ.ค. 56
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 2 ธ.ค. 56
ส่วนที่ 1