เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 20 พ.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 19 พ.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 16 พ.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 15 พ.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 14 พ.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 13 พ.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 12 พ.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 9 พ.ย. 55
ส่วนที่ 1