เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 8 พ.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 7 พ.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 6 พ.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 5 พ.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 2 พ.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 1 พ.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 31 ต.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 30 ต.ค. 55
ส่วนที่ 1