เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 29 ต.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 26 ต.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 25 ต.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 24 ต.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 23 ต.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 22 ต.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 19 ต.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 18 ต.ค. 55
ส่วนที่ 1