เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 28 พ.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 27 พ.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 26 พ.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 25 พ.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 24 พ.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 21 พ.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 20 พ.ย. 57
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 19 พ.ย. 57
ส่วนที่ 1