เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 31 ก.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 30 ก.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 29 ก.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 28 ก.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 27 ก.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 24 ก.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 23 ก.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 22 ก.ค. 58
ส่วนที่ 1