เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 23 ม.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 22 ม.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 21 ม.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 20 ม.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 19 ม.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 16 ม.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 15 ม.ค. 58
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 14 ม.ค. 58
ส่วนที่ 1