เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 25 ก.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 24 ก.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 21 ก.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 20 ก.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 19 ก.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 18 ก.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 17 ก.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 14 ก.ย. 55
ส่วนที่ 1