เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 13 ก.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 12 ก.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 11 ก.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 10 ก.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 7 ก.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 6 ก.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 5 ก.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 4 ก.ย. 55
ส่วนที่ 1