เลือกรายการคลิปเสียงได้ที่เมนูด้านขวา >>>
รายการคลิปเสียง
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 3 ก.ย. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 31 ส.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 30 ส.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 29 ส.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 28 ส.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 27 ส.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 24 ส.ค. 55
ส่วนที่ 1
รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต วันที่ 23 ส.ค. 55
ส่วนที่ 1